تبلیغات
روش های نوین تربیت وتدریس

روش های نوین تربیت وتدریس
همیشه نباید ما بزرگترها به کودکان نمره«بیست»بدهیم،بگذاریدیک بار هم آنها به ما «بیست» بدهند
نویسندگان
نظر سنجی
دانش آموز دیپلمه هستم چگونه عشقم را مدیریت کنم تا به اهدافم برسم؟


روش دریافت مفهوم-2

الگوی مزبور که دربالا نیز توضیح داده شده است برای هدایت دانش آموزان به یک مفهوم تدوین می شود.دراین روش از دانش آموزان خواسته می شودتابامقایسه ومقابله مثال هایی که شامل ویژگی های خاصی می باشندومفاهیمی رادر نمی گیرندبپردازند.

دراین روش می توان فصل هایی راکه ازنظر موضوع شباهت هایی باهم دارند رادریک جلسه باهم تدریس کرد.مثلا دردرس علوم تجربی فصل های مهره داران (که شامل 5 فصل درکلاس چهارم واول راهنمایی است) ویادردرس جغرافیا فصل های کشورهای همسایه ایران که شامل چندین درس است ویادردرس دینی که پیامبران نیزشامل چندین درس است ویا...

ارائه درس: ( برای نمونه کتاب علوم چهارم ابتدائی واول راهنمایی )

مرحله اول:پس از راهبرد آزمون ورودی وایجادانگیره به فراگیران می گوئیم درس امروز راجع به انواع مهره داران وویژگی آنها می باشد.سپس دانش آموزان رابه5 گروه تقسیم نموده وهر گروه را مامور می کنیم تااطلاعات زیردرمورد یک گروه مهره داران بصورت یک یادوکلمه درجدول زیر قرار دهند.مثلایک گروه برای ماهیها،یک گروه برای دروزیستان و...

مهره داران

نوع پوشش

محل زندگی

نوع تنفس

خونگرم یاخونسرد

تولید مثل

ماهیها

 

 

 

 

 

دروزیستان

 

 

 

 

 

خزندگان

 

 

 

 

 

پرندگان

 

 

 

 

 

پستانداران

 

 

 

 

 

گرچه دبیران محترم می توانند اطلاعات دیگر یابیشتری رابه جدول اضافه نمایند.مثلا:نوع غذا،نوع حرکت و...

(لازم به توضیح است که معلم می تواند برای این که زمان راکم نیاورد اطلاعات بالاهمراه جواب رادر یک ورقه نوشته وبه تعداد دانش آموزان ،کپی کرده وبه سراغ مرحله دوم برودکه من به همین حالت این مرحله رااجرا می نمایم)

پس از7دقیقه اطلاعات را درجدولی که درتخته سیاه کشیده اید توسط دانش آموزان درمدت 5دقیقه نوشته می شود.یعنی هرگروه اطلاعات گروه خود رادر جدول می نویسند(درصورت اشتباه بودن باراهنمایی شما ودانش آموزان جواب درست نوشته می شود) که تقریبا جدول زیر بوجود می آید؛(جدول زیربرای پایه ابتدائی تهیه شده است)

مهره داران

نوع پوشش

محل زندگی

نوع تنفس

خونگرم یاخونسرد

تولید مثل

ماهیها

پولک

آب

آبشش

خونسرد

تخم گذار

دوزیستان

پوست نرم

آب وخشکی

شش آبشش

خونسرد

تخم گذار

خزندگان

پولک

آب وخشکی

شش

خونسرد

تخم گذار

پرندگان

پر

خشکی

چند شش

خونگرم

تخم گذار

پستانداران

پشم ومو

خشکی

شش

خونگرم

بچه زا

مهره داران

عنوان1..........

ماهیها

بله

دوزیستان

خیر

خزندگان

بله

پرندگان

خیر

پستانداران

خیر

مرحله دوم:اکنون از دانش اموزان می خواهیم براساس جدول بالا،پی به عنوان نقطه چین در جدول روبرو بصورت فردی(2دقیقه) ببرد.یعنی معلم ازدانش آموزان می خواهد بگویند چه عنوانی است که براساس جدول بالا بعضی از گروهها آن رادارند وبعضی گروه ها ندارند.(بله وخیر)وسپس پاسخ خود رابه گروه ببرند ودرگروه به یک پاسخ گروهی برسند.(4دقیقه)

مرحله سوم: پاسخ گروها شنیده وپاسخ نهایی با نقد وبررسی، داده می شود(4دقیقه)

مهره داران

عنوان2..........

ماهیها

بله-خیر

دوزیستان

خیر

خزندگان

بله

پرندگان

بله

پستانداران

بله

مهره داران

عنوان3..........

ماهیها

خیر

دوزیستان

خیر

خزندگان

خیر

پرندگان

خیر

پستانداران

بله

 اکنون دوباره مرحله دوم وسوم به دفعاتی که زمان اجازه می دهد، تکرار می شود.یعنی معلم جدولی دیگر مانند نمونه دوم می کشدوبله وخیرها راتغییر می دهد وعنوان دیگری را می خواهد.(معلم می تواند این کار رابارها انجام دهد وحتی گاهی برای اینکه کار راسخت کند عناوین رااز داخل جدول انتخاب می کند.(مانندعنوان3)  که اگر دقت کنیدجواب پشم ومو می شودکه فقط پستانداران آن رادارند. باهمه، این کار می تواند توسط معلم ودانش آموزان بسط داده شود ومعلم خودش یااز فراگیران بخواهد درموردماهی ها ودوزیستان و.. مثال بزنند واطلاعات دیگری بدهند ودرس راکسترش بدهند.

بااین ترتیب ما دریک جلسه بصورت بسیار زیبا وجالب 5 درس رادریک جلسه تمام کنیم وحتی ازدانش آموزان بخواهیم جدول رادردفتر خود بچسبانندودرحقیقت خلاصه یبصورت جدول دردفتردرج می شود
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مجید رحمانی،مشاور واستاد دانشگاه دررشته فلسفه تربیت تهیه گردیده است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
} } document.onmousedown=noRightClick داغ کن - کلوب دات کام -download2">@moshavereschool