تبلیغات
روش های نوین تربیت وتدریس

روش های نوین تربیت وتدریس
همیشه نباید ما بزرگترها به کودکان نمره«بیست»بدهیم،بگذاریدیک بار هم آنها به ما «بیست» بدهند
نویسندگان
نظر سنجی
دانش آموز دیپلمه هستم چگونه عشقم را مدیریت کنم تا به اهدافم برسم؟


http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch21/chemicalframe.html

مقاله های مختلفی درباره ی اصول ترمودینامیك در شیمی، ارتباط محیط با سیستم، انرژی درونی، آنتالپی و واكنش های گرماگیر و گرماده در این پایگاه قابل مطالعه است.

http://chemed.chem.purdue.edu/demos/main_pages/5.3.html

درباره ی گرما در تغییرات شیمیایی در سمت راست صفحه ای كه باز می شود اطلاعات كوتاه و مفیدی آمده است از قسمت چپ صفحه می توان فیلم های مختلفی راجع به موضوعات شیمی از جمله گرما در تغییرات شیمیایی را انتخاب كرد.

http://home.att.net/~cat6a/chem_reac-III.htm

اگر می خواهید در باره ی تغییرات انرژی در تعییرات شیمیایی- گرمازایی و گرماگیری واكنش ها و انرژی پیوندهای شیمیایی اطلاعاتی كسب كنید به این آدرس سری بزنید.

http://www.uyseg.org/catalysis/pages/cat_frames.htm

در صفحه ای كه باز می شود، انیمیشنی را در سمت چپ صفحه مشاهده می كنید كه نحوه ی عمل قوطی های مخصوصی را نشان می دهد كه به طور خودكار می توانند قهوه یا نوشیدنی درون قوطی را گرم كنند. قسمت پایین قوطی را كلیك كنید تا نحوه انجام واكنش گرمادهی كه باعث گرم شدن محتویات قوطی می شود مشاهده كنید. با حركت موس مكان نما را روی قسمت ها ی مختلف قوطی نگه دارید تا توضیحاتی راجع به كار هر قسمت مشاهده كنید. در سمت راست صفحه توضیحات مربوط به این واكنش بیان شده است.

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/sosteacher/chemistry/38809.shtml

توضیحات كوتاه و مناسبی در ارتباط با واكنش ها این از اكسیداسیون و احیا را مشاهده می كنید.

http://www.iza.com/zgd_org/HTM/zgd2004.htm

در این سایت اطلاعات خوبی در ارتباط با فلز روی می یابید. روی یكی از فلزاتی است كه در گالوانیزه كردن آهن و دیگر فلزات از آن استفاده می شود. پوشش روی مانع از خوردگی فلزات می شود.
در صفحه ی اصلی این سایت قسمت های مختلفی وجود دارد در قسمت كاربرد (
Application) استفاده های مختلف از فلز روی توضیح داده شده است اولین مقاله درباره ی بیشترین استفاده از روی "گالوانیزه كردن" می باشد.

http://jvsc.jst.go.jp/live/rust/index_e.htm

اطلاعات مناسبی درباره خوردگی وجود دارد. در صفحه ی اصلی 5 موضوع سئوال اصلی را در این مورد بیان می كند كه با انتخاب هر مورد در قالب انیمیشن هایی پاسخ سئوال داده می شود با كلیك كردن روی (Next) ادامه توضیحات مشاهده می شود. 5 سئوال یا موضوع اصلی عبارتند از:
1- اجازه دهید درباره ی خوردگی بیشتر بدانیم.
2- در هنگام خوردگی برای فلزات چه اتفاقی می افتد؟
3- چرا خوردگی روی می دهد؟
4- چگونه فلزات را از خوردگی حفظ كنیم؟
5- آیا خوردگی همیشه مضر است؟

.

 

http://www.coruseducation.com/VAC/corrosion/index.htm

سئوال هایی در ارتباط با خوردگی مواد مطرح می شود.
از نوار ابزار بالای صفحه
Virtual lab
را انتخاب كنید تا در آزمایشگاه مجازی اثر فلزات مختلف بر مایع های مختلف را مشاهده كنید.
در سمت راست تصویر منیزیم (تیغه مدادتراش) را داخل اسید می بینید روی آن كلیك كنید تا فیلم كوتاهی از چگونگی واكنش را مشاهده كنید.

http://www.coruseducation.com/CoffeeCan/index1.html

در مورد چهار گروه A، B، C، D آتش خاموش كن ها و كاربرد هر یك از آن ها توضیحات خلاصه و ساده ای وجود دارد.

http://www.schoolscience.co.uk/content/4/chemistry/steel/msch1pg1.html

تصویری از مجتمع ذوب آهن Port table را در انگلستان مشاهده می كنید با حركت مكان نما روی تصویر می توانید قسمت های مختلف مجتمع را انتخاب كنید و توضیحات مناسب درباره ی كار آن قسمت ملاحظه كنید.
در سمت چپ صفحه مراحل به دست آوردن استیل
Steel product از مواد خام (Rowmateriais) مشخص شده است با انتخاب هر قسمت توضیحاتی را مشاهده می كنید كه بیان می دارد مراحل كار در این مجتمع چگونه است یا مواد مورد نیاز برای این مرحله چگونه تهیه می شود.

http://www.pbs.org/wgbh/nova/kaboom/elemental/

در این صفحه توضیحاتی در مورد آتش و واكنش های شیمیایی آن ملاحظه كنید در سمت راست صفحه "Go to on Fire" را كلیك كنید تا با روشن كردن كبریت توضیحاتی در این مورد نیز مشاهده كنید و ادامه ی كار را با انتخاب Chain Reaction دنبال كنید و باز هم اطلاعات و توضیحات بیشتری را به دست آورید.

http://www.firemarkext.co.uk/ds-water.htm

در این صفحه توضیحاتی در مورد آب به عنوان یك آتش خاموش كن ملاحظه می كند اگر در مورد سایر آتش خاموش كن ها توضیح می خواهید در پایین صفحه یا در سمت چپ همین صفحه آتش خاموش كن مورد نظر را انتخاب كنید:
پودر
Powder، كف افشان Foam Spray، كربن دی اكسید Carbon Dioxide،...

http://www.pbs.org/wgbh/nova/cigarette/Kaboom

در این سایت توضیحاتی در مورد موادی كه در آتش بازی ها استفاده می شود ارائه می گردد قسمت Anatomy of Firework را انتخاب كنید هر بخش از مدلی را كه به نمایش درمی آید انتخاب كنید توضیحات مناسبی درباره ی آن قسمت مشاهده می كنید.

مطالب مختلف درباره ی نور و صوت وتعدادی آزمایشگاههای مجازی.

http://www.phschool.com/science/cp surf/sound/sound-light/4‗30lear.html

درباره ی نور- عدسی‌ها- تابش- بازتابش- نورهندسی- مسیر نور- شكست نور- رنگین كمان.

تعدادی آزمایشگاه مجازی درباره ی امواج- نور- صوت- نوسان.
http://www.physics.uc.edu/~manash/lens_mir/conCL.mov
http://www.carsoncity.k12.mi.us/~chuck_peirce/qtmovie/qtmovie.html
http://www.thetech.org/exhibits_events/online/lasers/mainpage.html
http://www.thetech.org/exhibits_events/online/lasers/mainpage.htmlhttp://www.Explorelearning.com /
با انتخاب موضوع می توان با انجام آزمایش مرحله به مرحله آشنا شد. و می توان به سؤالات مربوط به انجام آزمایش پاسخ داده و پاسخ ها را تصحیح كرد.

www.Glencoe.com /sec/science/teacher-resources/lesson plans php?tr=national
طرح درس هایی درباره موضوعات مختلف فیزیك برای مقاطع مختلف سنی

www.Iran sciland.com
جزیره دانش
دانستنی درباره ی موضوعات مختلف به زبان فارسی (آموزش فیزیك- آموزش شیمی- .....) برای معلمان- اولیاء و دانش آموزان.

دراین سایت اطلاعاتی در باره انواع لیزر و چگونگی تولید آن داده شده است.

http://www.thetech.org/exhibits_events/online/lasers/mainpage.html

دراین سایت‌ها با كاربردهای لیزر در نجوم- پزشكی- مخابرات - پزشكی و چگونگی تولید آن آشنا می شوند.

http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/James_Becwar/uses

این سایت با مطالب مختلف درباره‌ی امواج و سایر موضوعات فیزیك میتوانید آشنا شوید.

http://www.physicsclassroom.com/Class/waves/u10l2d.html

http://www.colorado.edu/physics/2000/waves‗ particles/stadium‗wave. html نمایش موج با آدمكها.

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.Php? t=31آزمایش مجازی درباره ی جمع دو موج.

http://www.colorado.edu/physics/2000/waves‗ particle /lightspeed-1.htmlآزمایش مجازی درباره سرعت امواج.

http://www.phschool.com/science /cp surf/sound lightمطالب مختلف درباره ی نور و صوت و آزمایشهای مجازی.

http://www.phschool.com/science/cp surf/sound¯light/4simu.htmlتعدادی آزمایشگاه مجازی درباره ی امواج- نور- صوت- نوسان.

http://www.ntnu.edu.tw/ntnujava/view topic.Php? t= 27آزمایشگاه مجازی درباره ی مشاهده ی نوسان آونگ.

http://www.Phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/view topic.Php? t=39آزمایش مجازی برای نوسان فنر.

در این سایت درباره‌ی بخش‌های مختلف فیزیك مطلب آمده است. شما می توانید مبحث گرما و ترمودینامیك را انتخاب كنید.

www.cpsurf.comدرباره‌ی موضوعـــات مختلف در فیـــزك مثلا" در موضوع تبدیل واحـــدهای دما، ساخت دماسنج و ترموستا – صـــوت- نور. مكـــانیك- خـواص مواد- گرما- صوت و نور و ... می باشد كه می توانید با انتخاب موضوع ، فصل مورد نظر را انتخاب كنید. در این سایت simulationو انیمیشن و آزمایشهای مجازی مختلف وجود دارد .

www.unidata.ucar.edu/staff/blynds/tmp.htmiدرباره‌ی دما، تاریخچه دماسنج‌ها و مقیاس دماها و تابش امواج الكترومغناطیس

http://www.physics.org/lifeفیزیك در اطراف ما – در خانه و مدرسه، محل كار – دارای انیمیشن‌های جالب

1) سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور http://www.gsi.ir

(2) پایگاه ملی داده‌های علوم زمینhttp://www.ngdir.com

(3) جزیره ی دانش (سال جهانی زمین) http://www.jazirehdanesh.com

1. Kimball’s Biology Pages
این سایت، یك كتاب زیست شناسی آن لاین است. نویسنده ی این كتاب، پیش از این یك كتاب درسی زیست-شناسی عمومی نوشته بود در سراسر جهان با استقبال فراوان مواجه شد و بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفت. كیمبال ترجیح داده است كه نسخه‌های جدید تركتاب خود را به صورت آن لاین منتشر كند. این سایت قابلیت جستجو دارد و تا لحظه ی نگارش این لینك، استفاده از آن رایگان بوده است.

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/AnimalCells.html
http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantCell.html

 

 

. On-Line Biology Book
این سایت، یك كتاب زیست شناسی آن لاین است و بسیاری از مباحث زیست شناسی را پوشش می‌دهد. سطح مطالب آن از زیست شناسی كیمبال فرا تر است.

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookCELL2.html

3. Biology Lessons for Prospective and Practicing Teachers
این سایت حاوی درس‌های مجزایی در مورد زیست شناسی است. برای استفاده از اطلاعات مندرج در این سایت، لازم است ابتدا در آن ثبت نام كنید.

http://www.biologylessons.sdsu.edu/classes/index.html

4 . Cells Alive
در این سایت تصاویر،عكس‌ها، فیلم‌ها، پویا نمایی‌ها و اطلاعات مفیدی راجع به سلول وجود دارد.مطالب بسیار گوناگون اند و دانش آموزان نیز می‌توانند از آن استفاده كنند.

http://www.cellsalive.com/

5. Biosciences
این سایت حاوی اطلاعات متنوعی در باره ی زیست شناسی سلولی و لینك‌های مرتبط با آن است.

http://mcb.harvard.edu/

http://www.bbc.co.uk/cgibin/search/results.pl?q=what+is+combination%3F&scope=gcsechemistry&x=30&y=8

سئوالهایی را كه در ارتباط با شیمی دارید در فضای مخصوص طرح سئوال (type your question here) تایپ كنید. پایگاه ها (سایت های) مختلفی برای پاسخ به شما معرفی می شود.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/chemistry/

http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/CCA0/SAMPMOVS.HTM

در صفحه ای كه باز می شود جدولی وجود دارد كه در ستون Link to movie نام فیلم و در مقابل آن اندازه و زمان فیلم آمده است با انتخاب فیلم موردنظر از ستون Link to movie لازم است تا كمی صبر كنید، فیلم Dow load می شود حالا فیلم را مشاهده كنید.
از جمله ی فیلم ها واكنش سدیم و كلر (اولین ردیف جدول) – واكنش سدیم یدید با جیوه كلرید (ردیف سوم) جدول قابل ذكر است.
 

 

http://www.quia.com/jg/122041.html

اگر می خواهید دانش شیمی خود را بیازمایید و یا در ارتباط با مهم ترین واژگان شیمی پایه اطلاعاتی كسب كنید به این سایت مراجعه كنید. در صفحه ی اصلی چهار گزینه وجود دارد با انتخاب Matching می توانید كارت های همتا (جفت كارتی كه یك موضوع را بیان می كنند) را انتخاب كنید. با انتخاب Show answers
درپایین صفحه جوابها را مشاهده می كنید و با
Start over به مرحله ی بعدی می روید. با انتخاب Flashcards ، صفحه ای باز می شود، در قسمت Flashcards اصطلاح واژه یا موضوعی را می پرسد اگر روی آن كلیك كیند پاسخ آن را می یابید.
با انتخاب
Concentration: می توانید وارد نوعی كارت بازی شوید؛ با انتخاب دو كارت همسان امتیاز می گیرید.
با انتخاب
Word search می توانید نوعی جدول كلمات مربوط به واژه های شیمی را مشاهده كنید. جدول را حل كنید.

www.energy.ca.gov
درباره موضوعات مختلف انرژی مثل انرژی های نو و به آدرس های مختلف درباره انرژی می توان دسترسی پیدا كرد. به طور مثال
Consumer Energy Center را كلیك كنید و سپس renewable energy را كلیك كنید و سپس renewable energy basic را كلیك كنید درباره ی انواع منابع انرژی نو- تجدیدپذیر مثل biomass energy و انرژی گرمایی زمین- پیل های سوختی، نیروگاههای آبی الكتریسیته، انرژی باد، خورشید می توانید اطلاعات كسب كنید.

www.consumerEnergy center.org
دربارمبحث های مختلف انرژی- تاریخچه انرژی- جدولها و بازی ها درباره ی انرزی- پروژه های مختلف در مورد انرژی – منابع انرژی
 
www.EnergyQuest.ca.gov
مباحث مختلف انرژی – تاریخچه انرژی- جدول ها و بازی ها درباره ی انرژی – پروژه های مختلف در مورد انرژی- منابع طبیعی. به طور مثال؛ با این آدرس یك اتاق ظاهر می شود كه با حركت دادن موس روی اجسام داخل اتاق می توانید به محل هایی بروید مثلا" با حركت دادن موس بر روی موبایل و كلیك كردن آن با پازل ها و بازی ها تكلیف و داستان درباره ی انرژی روبرو می شوید. كه با انتخاب آن می توانید اطلاعاتی درباره ی انواع منابع انرژی و .... كسب كنید. معلمان و خانواده ها می توانند با كلیك كردن روی سیب روی میز با آموزش منابع انرژی آشنا شوند. (از طریق كتابها و ..

www.megaconverter.com/mega2
درباره یكاها و تبدیل یكاها به یك دیگر

http://www.eere.energy.gov/consum erinfo/energy
درباره انرژی- استفاده بهینه از انرژی- درباره انواع انرژی – انرژی های نو- ذخیره انرژی دارای آدرس های مختلف در رابطه با موضوعات مختلف انرژی.

www.fypower.com/
انواع انرژی، استفاده بهینه از انرژی- راه های كاهش مصرف انرژی
به طور مثال روی
Hot Topics in Energy Effeiciency كلیك كنید، درباره ی اثر مصرف انرژی روی تغییر آب و هوا و اثر گلخانه ای می توانید اطلاعات كسب كنید.
 
www.sunoven.com
استفاده از انرژی خورشیدی در جهان سوم
اخبار مربوط به استفاده از انرژی خورشیدی
مثلا" اگر
Around the world را كلیك كنید در رابطه با استفاده از اجاق های خورشیدی در آفریقای جنوبی اطلاعاتی داده شده است.
 
www.cleardomsolor.com
كاربرد انرژی خورشیدی در گرم سازی و سردسازی محیط خانه یا محل كار، گرم كردن آب
در این آدرس با كلیك كردن روی
Solar air heaters با چگونگی استفاده از هوای گرم فشرده در اثر گرمای خورشید را توضیح می دهد و ....

www.Glencoe.com
درباره ی تمام علوم زمین- زیست- فیزیك
در این سایت با مباحث گوناگون زیست و فیزیك ...
با باز شدن صفحه روی
Secondary Education كلیك كنید. سپس روی Science كلیك كنید و سپس Find your book here كلیك كنید ، نقشه ی آمریكا در صفحه دیده می شود یك ایالت به اختیار خودتان مثلا" CA را كلیك كنید . صفحه ای باز می شود كه می توانید روی موضوعات مختلف علوم زیستی- شیمی و فیزیك و... كلیك كنید مثلا" physics با سالهای مختلف ظاهر می شود یكی از سالها را كلیك كنید. و بعد در صفحه ی جدید كه باز شده موس را روی Chapter Resources قرار داده و فصل موردنظر و موضوع دلخواه خود را انتخاب كنید. درباره ی هر موضوع link های مختلف و سؤالات تستی و ... وجود دارد، كه می توانید استفاده كنید.

http://www.bnfi.com
اطلاعاتی درباره ی انرژی هسته ای – نیروگاه های هسته ای
 
Animated physics
http://www.physics.org/life
فیزیك در اطراف ما – در خانه و مدرسه، محل كار – دارای انیمیشن های جالب

http://www.Explorelearning.com/
با انتخاب موضوع می توان با انجام آزمایش مرحله به مرحله آشنا شد. و می توان به سؤالات مربوط به انجام آزمایش پاسخ داده و پاسخ ها را تصحیح كرد.

www.Glencoe.com /sec/science/teacher-resources/lesson plans php?tr=national
طرح درس هایی درباره موضوعات مختلف فیزیك برای مقاطع مختلف سنی
 سایت پرواز
www.ag.ohio-state-edu/~flight/homepage.htm/
درباره ی پرواز- تاریخچه- و دانش آن
در این آدرس با كلیك روی
Learning About Air and Flight می توانید با اطلاعاتی درباره پرواز در هوا آشنا شوید این آموزش همراه با نمایش انیمیشن است. و هم چنین link هایی درباره ی پرواز داده شده است كه می توانید اطلاعات جالبی را دریافت كنید.

Calileo Galileo
www.seed.slb.com/en/scictr/lab/qalileo/index.htm/
انیمیشن كه اثر مقاومت هوا بر روی سقوط اجسام
پروژه ها و آزمایشهایی برای خانه یا كلاس
با كلیك روی
Science lab صفحه ای باز می شود كه آزمایشهای مجازی مختلف در فیزیك دارد اگر Friction explorer را كلیك كنید آزمایشگاه مجازی برای مشاهده ی نیروی اصطكاك را در صفحه مشاهده می كنید و ...

http://www.explorerlearning.com /
با انتخاب موضوع می توان با انجام آزمایش مرحله به مرحله آشنا شد. و می توان به سؤالات مربوط به انجام آزمایش پاسخ داده و پاسخ ها را تصحیح كرد.

www.irimo.ir

سازمان هوا شناسی ایران

www.qqcc.org  
آلودگی هوای تهران

 www.wvm.ov.ir  و   www.atm.ch.cam.ac.uk
مركز علوم جوی دانشگاه كمبریج در این سایت از قسمت
the ozone hole tour دیدن

 


.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مجید رحمانی،مشاور واستاد دانشگاه دررشته فلسفه تربیت تهیه گردیده است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
} } document.onmousedown=noRightClick داغ کن - کلوب دات کام -download2">@moshavereschool