تبلیغات
روش های نوین تربیت وتدریس

روش های نوین تربیت وتدریس
همیشه نباید ما بزرگترها به کودکان نمره«بیست»بدهیم،بگذاریدیک بار هم آنها به ما «بیست» بدهند
نویسندگان
نظر سنجی
دانش آموز دیپلمه هستم چگونه عشقم را مدیریت کنم تا به اهدافم برسم؟


 

علل وراهکارهای عملی برای درمان بی نظمی؛علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد :

Ä    الف ) علل مربوط به دانش آموزان (ویژگی های فردی آنان ) ؛

Ä    ب ) عوامل مربوط به معلم ؛ 

Ä    ج ) عوامل مربوط به فضای مدرسه  ، کلاس درس و کارکنان ستادی مدرسه ؛

Ä    د) ویژگی های خانوادگی دانش آموزان ؛

Ä    و ) عوامل اجتماعی .

 نظم و انضباط تعاریف متعددی دارد. عده ای کنترل رفتار فرا گیرند گان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند . برخی دیگر معتقدند نظم و انضباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است ،  به نحوی که سبب افزایش یاد گیری شود . صفوی ( 1383 ) می گوید« انضباط عبارت است از اعمال قواعد و مقرراتی که یاد گیری از تسهیل می کند و اخلال در کلاس را به حداقل کاهش می دهد (ص 266 ) . لو فرانسوا (1991 ) معتقد است " انضباط" به آن دسته از اعمال معلم اطلاق می شود که مانع سر زدن  رفتارهایی از دانش آموز است که فعالیت کلاسی را مختل یا تهدید به اخلال می کنند(نقل از زمانی ، 1378) با وجود این ،  بی نظمی یا بی انضباطی را می‌توان این گونه تعریف کرد :  انجام دادن هر عمل یا رفتاری به وسیله ی دانش آموز که سازماندهی مدرسه و فعالیت های کلاس را مختل یا تهدید به اخلال می کند. بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انضباط کلاس را مختل می کنند  ، تنها به معلم و کلاس درس مربوط نیستند، بلکه همان طور که قبلا گفته شد علل دیگری نظیر عوامل آموزشگاهی‌ ،  خانوادگی ، اجتماعی و... وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای بروز رفتار های مخرب دانش آموزان فراهم می‌کنند . بنابراین ،  برای برقراری انضباط در کلاس درس و اداره ی آن  ، معلمان باید قبل از برقراری  نظم و انضباط اقدامات لازم را برای پیشگیری از رفتار های نامناسب دانش آموزان را به کار گیرند ؛ زیرا پیشگیری مهم تر از در مان است  . کانین ( 1970 ) در تحقیق خود که به مقایسه ی رفتار معلمان در کلاس های دارای رفتارهایی نا مطلوب وكلاس‌های عادی پرداخته است او می‌گوید : تفاوت این كلاس‌ها به نحوه‌ی پاسخ گویی معلمان به رفتار نامطلوب  دانش آموزان مربوط نیست ،  بلکه از اقدامات پیشگیرانه ی آن ها نا شی می‌شود (نقل از کدیور 1382 ص 431 ) به هر حال بی نظمی های  دانش آموزان در کلاس علل متعدد دارد :

الف علل مربوط به دانش آموزان 

گاهی علل بی نظمی در کلاس ناشی از خود دانش‌آموز است . برخی از این علت ها عبارت است از :

Ê  1 ) ناراحتی های جسمی ، روحی و روانی ؛

Ê  2 ) نداشتن علاقه و انگیزه  ؛

Ê  3 ) سر در گم بودن و بی اعتنایی به انتظارات معلم و قوانین و مقررات مدرسه و کلاس درس ؛

Ê  4 ) نداشتن برنا مه ی مشخص مطالعه ؛

Ê  5 ) کم خوابی و خستگی مفرط ؛

Ê  6 ) انجام دادن تکالیف خود ؛

Ê  7 ) تغذیه ی نا مناسب ؛

Ê  8 ) نا امیدی به آینده  ؛

Ê  9 ) استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم .

از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی ، در درجه ی اول مستلزم هم کاری و هماهنگی میان خانه و مدرسه است ، و روشن است که معلمان و اولیای مدرسه به تنهایی و بدون همکاری والدین کاری از پیش نخواهند برد . بنا براین ، در نظام آموزش و پرورش برای برقراری ار تباط میان خانه و مدرسه نهاد مستقلی به نام انجمن اولیا و مربیان به وجود آمده است که این نهاد در هر مدرسه ای برای آگا هی والدین از مراحل رشد فرزندان خود در سنین متفاوت و آگاه کردن آن ها از این مسائل فعالیت می کند :

Ç  توجه والدین به وضعیت جسمی و روحی فرزندان خود ؛

Ç  ایجاد شرایط  ، موقعیت و امکانات مورد نیاز برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ؛

Ç  تشویق ما دی و معنوی و تقویت اعتماد به نفس آن ها ؛

Ç  پذیرش وضعیت خاص فرزندان خود و مقایسه نکردن آن ها با افراد دیگر؛

Ç  تبعیض قایل نشدن بین آن ها ؛

Ç  تهیه ی میز و صندلی ، اتاق مطالعه ، وسایل مورد نیاز ، رعایت سکوت هنگام مطالعه؛

Ç  کمک به آن ها در تهیه و اجرای برنامه ی  مطالعه  ؛

Ç  تشویق آن ها به ورزش و تفریحات سالم و تنظیم خواب و استراحت آن ها ؛

Ç  داشتن برنامه ی تغذیه ی مناسب  ، کمک به آن ها در انتخاب دوستان مناسب ؛

Ç  آگاه کردن فرزندان از وظایف خود در مدرسه و خانه ، رعایت حقوق معلمان و کمک به دوستان و هم کلاسان خود  ؛

 و در نهایت تشویق آن ها به رعایت نظم و انضباط  در مدرسه و کلاس درس ،  اغلب، والدین علاقه مندند که بدانند در طول سال تحصیلی، درخصوص امور تحصیلی وحتی تر بیتی فرزندان خود ، چه وظیفه ای به عهده دارند وچه کمک هایی سبب پیشرفت تحصیلی فرزندانشان می شود . آگاهی از این مسائل، مستلزم ارتباط مستمر با مدرسه است . 

ب- علل مربوط به معلم

Å    فقدان آماد گی جسمی ،  روحی و روانی معلم ؛

Å    2 ) نا مناسب بودن وضعیت ظا هری معلم ؛

Å    3 ) نا آگاهی از روش های جدید تدریس و استفاده ی مکرر از روش های سنتی ؛

Å    4 ) بی علاقه بودن به شغل معلمی ؛

Å    5 ) نا توانی در برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان ؛

Å    6 ) رعایت نکردن عدالت آموزشی ( تبعیض بین دانش آموزان )؛

Å    7 ) نا مناسب و نا رسا نا بودن صدا ی معلم؛

Å    8 ) نداشتن طرح درس؛

Å    9) بی توجهی به نیاز های دانش آموزان؛

Å    فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان ؛

Å    استفاده ی نا مناسب از تشویق و تنبیه؛

Å    بی حـوصــلگی و نداشتن صــبر و بــر د بــاری و سعه ی صدر ؛

Å    13 ) بی نظمی معلم (نظیر دیر آمدن به کلاس و ترک زود هنگام آن و... )؛

Å    14 ) تسلط نداشتن به موضوع مورد یاد گیری؛

Å    15 ) نداشتن رو حیه ی انتقاد پذیری و خود داری از پاسخ گویی به سوال های دانش آموزان؛

Å    16 ) مبهم بودن انتظارات و توقعات معلم از دانش آموزان ؛

Å    17 ) بروز رفتار ها و حر کات نا مناسب معلم در کلاس؛

Å    18) تحقیر و تمسخر دانش آموزان؛

Å    19 ) بی توجهی به مسائل ومشکلات دانش آموزان؛

Å    20 ) نا آگا هی از روش های اصلاح و تغییر رفتار .

علاوه براین ها ، شخصیت معلم نیز ممکن است نقش عمده ای در بی نظمی ویا برقراری نظم و انضباط کلاس داشته باشد . چنانچه برخی از روان شنا سان معتقدند ، در جایی که دانش آموزان معلم خود را از صمیم قلب دوست دارند ،

 بی انضباطی وجود نخواهد داشت .

ج)  علل مربوط به کلاس درس

 وضعیت فیزیکی کلاس ،  نظافت و پاکیزگی ، برخودداری از نور وهوای مناسب ، میزو صندلی راحــت و کــا فــی ، تخته و وسایل سرمایشــی یا گرمایشی مناسب نقش انکارناپذیری در ایجاد نظم و انضباط کلاس دارند . مارلند ( 1975 ) در اهمیت محیط کلاس می گوید : تاثــیر فــیزیکــی کــلاس می تواند کمک یا مانعی در آموزش باشد و بخشی از هنر کلاس داری استفاده ی مناسب از فضای کلاس است ( نقل از زما نی ،  1378 )  . در کلاسی که وسایل گر مایشی یا سرمایشی مناسب نداشته نباشد ، دانش آموزان به دلیل گرمای زیاد و یا سرمای بیش از اندازه نمی توانند راحت بنشینند . از این رو ، مجبور می شوند دست به اعمالی بزنند که نظم کلاس را مختل کند . علاوه بر عوامل مربوط به کلا س درس ، می توان به علل مربوط به مدیریت مدرسه ( کارکنان اداری مدرسه ) و محیط مدرسه اشاره کرد . تعویض مکرر برنامه ی کلا سی ، بر خورد نا مناسب دست اندر کاران ستادی مدرسه با دانش آموزان ، یکنواخت بودن بر نا مه های صبحگاهی یا عصر گاهی مدرسه ، بــی تــوجهــی به خواســته ها و انتــظارات مــعقــول

دانش آموزان ، کمبود امکانات ورزشی و نامناسب بودن فضای مدرسه و.... شرایط و موقعیت را برای بــروز رفـتار های نا مطلـوب دانـش آمـوزان فراهـم می کند.

د ) علل مربوط به خانواده

صاحب  نظران روان شنا سی و علوم تر بیتی یکی از مهمترین نهاد های موثر در تر بیت و رفتار آدمی را سازمان خا نواده می دانند؛زیرا محیط خا نواده اولین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی ، اخـلاقــــی ، عقلا نی و عاطفی آنان است . بنا براین ، دانش آموزان ابتـدا راه و رســم زندگــی و رفتــار های مطــلوب و نا مطلوب را با تقلید از رفتار والدین  خود فرا می گیرند و آنچه را در خا نواده یاد می گیرند در مدرسه بروز می دهند . اختلافات و کشمکش های مکرر والدین ، بی نظمی در خا نواده ، و... تا ثیر نا مطلوبی بر رفتار های دانش آموزان دارد. این عوامل زمینه ی لازم را برای بروز رفتارهای مخرب دانش آموزان در کلاس درس فراهم می کنندو بدین طریق نظم و انضباط کلاس درس را به هم می زنند .

 و) علل مربوط به عوامل اجتماعی

هر چند عوامل اجتماعی به طور مستقیم در ایجاد نظم و انضباط و یا بی نظمی دانش آموزان تاثیر ندارند ، اما به طور غیر مستقیم  تاثیر شــگرفی بر رفتــار های دانش آموزان دارند.  این تاثیرات را می تـوان در شکل های گوناگون چون؛ محتوای موضوعات درسی،   هنجار ها ، قواعد و الگو های رفتاری افراد ، نگرش ها و عقاید دانش آموزان ، سرعت تغییرات زیاد و فشار های متعدد اجتماعی و امثال آن ها مطالعه کرد. عواملی چون بیکاری تحصیل کرده ها ، نگرش منفی مردم به تحصیل و... موجب یاس و نا امیدی دانش آموزان می شود و زمینه را برای بروز رفتار های نا مناسب آنان فراهم می کند .

راهنمای تدریس . تهران : انتشارات عابد

سید حشمت الله مرتضوی زاده
طبقه بندی: روانشناسی، تربیت کودکان،
[ چهارشنبه 15 مهر 1388 ] [ 02:25 ب.ظ ] [ مجید رحمانی ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مجید رحمانی،مشاور واستاد دانشگاه دررشته فلسفه تربیت تهیه گردیده است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
} } document.onmousedown=noRightClick داغ کن - کلوب دات کام -download2">@moshavereschool