تبلیغات
روش های نوین تربیت وتدریس

روش های نوین تربیت وتدریس
همیشه نباید ما بزرگترها به کودکان نمره«بیست»بدهیم،بگذاریدیک بار هم آنها به ما «بیست» بدهند
نویسندگان
نظر سنجی
دانش آموز دیپلمه هستم چگونه عشقم را مدیریت کنم تا به اهدافم برسم؟


روش روشن سازی طرز تلقی(برخوردها):

طرز برخورد افرادعمیقا روی موثر بودن ورضایت شخصی شان اثر دارد.ازاینروطرز برخوردهاجنبه مهمی ازیادگیری احساس اجتماعی هستند.بااین وجودخیلی ازافرادطرز برخوردرابه عنوان یک مساله شخصی تلقی می کنندوولی چنان چه افرادبتوانند آزادانه طرز برخوردهایشان راموردبررسی قراردهند،بینشی کسب می کنندکه می توانندرفتارخویش راکنترل نمایند ودریابندکه طرز  برخوردهایشان تاچه حد ممکن است کیفیت عملشان را محدودسازد.

مراحل روش طرز تلقی:

مرحله اول-ارزشیابی ازخود:

 دراین مرحله فراگیران به تنهایی تلاش می کنند به پرسش های کتبی معلم به طور خلاصه دریک خط پاسخ دهندوخود رادرمواجه وبرخوردباموضوع موردارزیابی قراردهند.(گرچه پیشنهاد من اینست که درصورت کمبود وقت می توانید این مرحله را اجرانکنید.)

مرحله دوم- ارزشیابی خودبراساس رتبه بندی (به صورت فردی):

معلم همان سوالات مرحله اول رابصورت پرسشنامه چند گزینه ای(4-5-6-...گزینه ای)به فراگیران می دهد.هرفراگیر بصورت فردی گزینه ها رابراساس دقیق ترین نقطه نظراتش رتبه بندی می کند.(دقیق ترین نظر ،درپرسشنامه 5گزینه ای رتبه 5وهمینطور رتبه های 1،2،3،4).

مرحله سوم:شرکت درگروه خودویافتن دقیق ترین گزینه بعد از نقد وبررسی:

افراد هرگروه به گروه خود رفته وبانقد وبررسی دقیق ترین گزینه راانتخاب می کنندگرچه ممکن است دربین گروه اختلاف زیادی  برای یافتن دقیق ترین پاسخ بوجود بیاید،که هدف اصلی مدرسه همین است که این دعوای علمی بصورت نقد ودموکراسی حل شود.

مرحله چهارم:گزارش دهی روی تخته سیاه یامقوا:

معلم درحین اینکه دانش آموزان مرحله سوم رااجرا می نمایند می تواند درمدت کوتاهی جدول گزارش رابکشد

مرحله پنجم:نقد وبررسی کلاس از گزارش های تخته:

دراین مرحله معلم باکمک گروه هاپاسخ هرگزینه رابنا براکثریت آراء ودرسترین دلیل ازطرف گروه ها وافرادبه نتیجه می رسانند وحتی معلم می تواندیک ستون آخر جدول رابه نتیجه کلاس اختصاص دهد.

مهمترین قسمت روش طرز تلقی تهیه سوالاتی است چند گزینه ای که قابیلیت درجه بندی را دارا می باشندودانش آموزان می توانند آنها رادرجه بندی کنند ودر عین حال سوالات واگرا باشند ودانش آموزان درجه بندی های متفاوتی راانجام دهند.

 نمونه هایی از این سوالات را می بینیم:

توجه:(پاسخ سوالات را براساس بیشتر ین تاکمترین اهمیت از 4-3-2-1درجه بندی کنید)

1-افراد بیشتر از چه راههایی بیمار می شوند؟

الف)تنفس     ب)  تماس پوستی         ج)آب وغذا    د) حشرات

2-محیط زیست بیشتر از چه راهی آلوده می شود؟

الف)مواد غذایی       ب)  آب           ج) آب             د)  خاک

3-از فعالیت های زیر کدام انرژی بیشتری در یک ساعت نیاز دارد؟

الف)دویدن    ب) فوتبال    ج)  مطالعه کردن      د) شنا کردن

4-برای رشد گیاه کدامیک بیشترین تاکمترین اهمیت را دارند؟

الف) نور خورشید    ب)  آب        ج) خاک    د)مواد معدنی    ه) کربن دی اکسید

5-کدام دستگاه اهمیت بیشترین تاکمترین رابرای انسان دارد؟

الف) گوارش   ب) تنفس    ج) گردش خون    د) اسکلتی       ه) عصبی

6-کدام انرژی اهمیت بیشترین تا کمترین را برای ما دارد؟

الف) نورانی    ب)مکانیکی     ج)گرمایی   د)ماهیچه ای      ه) صوتی    و)شیمیایی

7- مهمترین نیاز جانوران رادرجه بندی کنید؟

الف) نیاز به آب   ب) غذا             ج)  جای مناسب       د) هوا     

کدام عامل بیشتر باعث فرسایش خاک می شود؟

الف) کشت در سالهای متوالی    ب) شخم زدن نامنظم    ج)آبیاری نامنظم   د)نبود پوشش گیاهی

جالب آنکه دانش آموزان در مرحله نقد وبررسی بر سر طرز تلقی خود (درجه بندی خود) از نظر خود دفاع می کنندوبرای فرضیه خود ،دلیل می آورندکه هدف همین روش آنست که دانش آموزان بتوانند مهارت هایی چون( فرضیه سازی-خود ارزشیابی-صحبت کردن-گوش دادن –دلیل آوردن-احترام به گروه-دموکراسی ورای گیری درمرحله آخر-نقد کردن نظر دیگران-ماهی گیری و...) بیاموزند وخود مفاهیم فقط وسیله ای هستند تا معلم باکمک آنها این مهارت ها رادردانش آموزان  پرورش بدهد

 

نویسنده: مجید رحمانی – دبیرواستاد روشهای تدریس

Majid-1350.mihanblog.com
طبقه بندی: روش تدریس علوم تجربی، روش تدریس،
[ یکشنبه 30 خرداد 1389 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ مجید رحمانی ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مجید رحمانی،مشاور واستاد دانشگاه دررشته فلسفه تربیت تهیه گردیده است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
} } document.onmousedown=noRightClick داغ کن - کلوب دات کام -download2">@moshavereschool